Neurolog dziecięcy

dr n. med. Justyna Młodzikowska-Albrecht

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, którą ukończyła w 2002 roku z wyróżnieniem. W 2008 r obroniła pracę doktorską w dziedzinie neurologii dziecięcej pt.: „Tiki przewlekłe i zespół Tourette’a u dzieci i młodzieży charakterystyka – objawów klinicznych oraz współistniejących zaburzeń snu” na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM w Poznaniu. W 2009 roku uzyskała II stopień specjalizacji w dziedzinie neurologii.

W latach 2009-2014 pracowała w Oddziale Neurologicznym Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SPZOZ w Poznaniu, przez ostatnie dwa lata pełniąc funkcję Zastępcy Ordynatora. W latach 2003 – 2009 pracowała w Klinice i Katedrze Neurologii Wieku Rozwojowego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jako młodszy asystent i jednocześnie nauczyciel akademicki.

W 2006r. odbyła miesięczny staż na Oddziale Neuropediatrycznym w Kilonii na Uniwersytecie Christiana-Albrechtsa. Od 2007 roku pracuje również w poradniach neurologicznych. Ponadto w latach 2010 – 2011 ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2005 – 2006 ukończyła dwuletni kurs epileptologii klinicznej w Warszawie. W 2010 r ukończyła kurs podstawowy ultrasonografii dupleksowej i dopplerowskiej tętnic zewnątrzczaszkowych oraz ultrasonografii przezczaszkowej.

Aktywnie uczestniczy w konferencjach i sympozjach naukowych z zakresu chorób neurologicznych zarówno dzieci jak i dorosłych. Autorka prac badawczych i publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Aktualnie zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów zarówno dorosłych, jak również dzieci i młodzieży w poradniach neurologicznych.

Diagnostyka i leczenie chorób neurologicznych dzieci, młodzieży i dorosłych:

 • Choroby naczyniowe układu nerwowego, udary mózgu
 • Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego np. Ch. Alzheimera
 • Padaczka i inne zaburzenia napadowe
 • Bóle głowy, zawroty głowy
 • Choroby nerwowo- mięśniowe
 • Bóle kręgosłupa

Zaburzenia pourazowe układu nerwowego.

 • Diagnostyka chorób nowotworowych układu nerwowego
 • Choroby obwodowego układu nerwowego
 • Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
 • Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych np. Ch. Parkinsona

Zaburzenia rozwojowe układu nerwowego i choroby warunkowane genetycznie.

 • Trudności szkolne, leczenie tików, ADHD
 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Ocena neurologiczna rozwoju dzieci

USG doppler tętnic szyjnych i kręgowych

Godziny przyjęć

Wtorek 13:00 - 20:00
Środa 9:00 - 20:00

Grafik dostępny w rejestracji tel. 797 500 542 i 61 224 50 60.

Cennik

Konsultacja 270 zł
USG doppler tętnic szyjnych i kręgowych 200 zł