Psycholog/ neuropsycholog

Psycholog Magdalena Marcinkowska-Urbaniak

Magister psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością Psychologia kliniczna człowieka dorosłego.

Absolwentka studiów podyplomowych Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym Uniwersytetu SWPS w Katowicach.

Moją pasją jest mózg, jego skomplikowana struktura budzi moją fascynację. Swoją działalność neuropsychologią rozpoczęłam w 2013 roku w Bonifraterskim Centrum Zdrowia w Piaskach k. Gostynia. Współpraca z Pacjentami w oddziale rehabilitacji neurologicznej umożliwiła mi obserwowanie i poznawanie niesamowitych zjawisk wynikających z uszkodzenia tej najważniejszej struktury w ludzkim organizmie. Naukowcy nieustannie dostarczają wyniki nowych badań, publikują innowacyjne metody rehabilitacyjne, dlatego w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczestniczę w licznych szkoleniach i kursach rozszerzając swoją wiedzę i umiejętności praktyczne. Praca z Pacjentem jest dla mnie niezwykle ważna, każdy przypadek to nowe wyzwanie, które podejmuję i realizuję w oparciu o kodeks etyczny psychologa oraz biorąc pod uwagę przede wszystkim dobro Pacjenta.

Diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna Rehabilitacja neuropsychologiczna

Celem rehabilitacji neuropsychologicznej jest jak największe przywrócenie Pacjentowi utraconych funkcji w zakresie narządu ruchu, mowy, funkcji poznawczych i wykonawczych oraz umożliwienie dalszego aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i w miarę możliwości zawodowym. Każdy pacjent w moim gabinecie traktowany jest w sposób indywidualny, plan rehabilitacji dostosowany jest do potrzeb badanego oraz jego aktualnych możliwości. Warto zdać sobie sprawę, iż u niektórych Pacjentów sukcesem będzie sama możliwość kontaktu z otoczeniem, utrzymanie motywacji do podejmowania aktywności i podtrzymanie aktualnego stanu zdrowia. Jeśli to konieczne na każde spotkanie proszę zabrać ze sobą okulary, aparat słuchowy.

Specjalizuje się w rehabilitacji zaburzeń funkcji poznawczych u pacjentów:

w wieku starszym jako profilaktyka chorób otępiennych

cierpiących na choroby neurodegeneracyjne typu Alzheimera, Parkinsona, Huntingtona itp

po przebytym udarze niedokrwiennym / krwotocznym mózgu i móżdżku

po urazach czaszkowo-mózgowych, infekcjach mózgowych, operacjach mózgu,

chorujących na stwardnienie rozsiane

osób leczonych psychiatrycznie

osób które obserwują u siebie trudności poznawcze i doświadczają z tego powodu dyskomfortu w życiu codziennym

Najczęściej spotykane dysfunkcje poznawcze u pacjentów neurologicznych to:

afazja, alekaja, agrafia,

agnozja,

zaburzenia pamięci,

zaburzenia uwagi,

zaburzenia toku i dynamiki myślenia,

niedowidzenie połowicze,

zespół zaniedbywania stronnego,

zaburzenia funkcji wykonawczych,

zaburzenia procesów emocjonalno-osobowościowych.

Diagnoza neuropsychologiczna:

wymagana przed rozpoczęciem rehabilitacji, pozwoli określić rodzaj występujących zaburzeń poznawczych oraz stopień ich nasilenia. Badanie polega na wykonaniu zestawu testów i prób klinicznych badających możliwie szerokie spektrum funkcjonowania, dostosowanych do możliwości badanego. Konieczne jest również przeprowadzenie wywiadu z pacjentem lub jego rodziną. Zebrane informacje umożliwią porównanie obecnego i wcześniejszego funkcjonowania pacjenta, a także wyeliminowanie innych poza neurologicznych przyczyn zaburzeń funkcji poznawczych. Należy poinformować diagnostę o wszystkich aspektach medycznych dotyczących aktualnego stanu zdrowia. Prosimy o przyniesienie na pierwsze spotkanie dokumentację medyczną: wypisy ze szpitala, wyniki badań np. neurologicznego, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego.

Badanie kontrolne funkcji poznawczych

Zalecane jest u pacjentów chorujących przewlekle, po pobycie szpitalnym w oddziale udarowym / neurologicznym lub w oddziale rehabilitacji neurologicznej w celu oceny dynamiki zmian w funkcjonowaniu poznawczym.

Poradnictwo psychologiczne

Dedykowane jest osobom borykającym się z trudną sytuacją życiową, będącym w kryzysie sytuacyjnym, poszukującym pomocy w rozwiązaniu ważnego problemu, wsparcia emocjonalnego.

Godziny przyjęć

Wtorek 14:00 - 20:00
Środa 10:00 - 20:00

Cennik

Wizyta 210 zł
Wizyta/Kontynuacja leczenia 180 zł
Całościowa diagnoza funkcjonowania poznawczego 330 zł
Skala Inteligencji Stanfort-Binet (badanie + opinia) 500 zł
Pierwsza konsultacja par 90' 300 zł
Kolejna konsultacja par 90' 270 zł
Grupa 150 zł